Profil Ketua dan Wakil Ketua
  NAMA NIP TTL JABATAN
Jamser Simanjuntak, SH 197111091999031002 Purbatua, 09-11-1971 Ketua
Muslih Harsono, SH.,M.H 196702161992031002 Ngawi, 16-02-1967 Wakil Ketua